Print this page

Jokikunnan Vanhempainyhdistys ry

Jokikunnan Vanhempainyhdistys ry

Jokikunnan koulun yhteydessä toimii vanhempainyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kodin, vanhempien, koulun ja oppilaiden yhteistyöelimenä. Yhdistys on perustettu aikaisemmin toimineen koulun johtokunnan tilalle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. tekee esityksiä ja aloitteita sekä on yhteydessä viranomaisiin, tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa ja järjestää esim. juhlatilaisuuksia.

Jäseneksi saavat liittyä Jokikunnan koulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat sekä kaikki aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevat henkilöt. Vanhempainyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee. Käytännössä yhdistys hankkii varoja erilaisilla myynneillä ja tempauksilla. Oppilaille järjestetään retkiä ja tilaisuuksia tilanteiden mukaan sekä koululle on tehty pieniä hankintoja.

Hallitus

Silja Stockinger, puheenjohtaja, p. 040-588 1522, silja.stockinger@gmail.com
Päivi Viitavuori, sihteeri
Riikka Javarus, rahastonhoitaja
Mari Havukorpi
Virpi Helén
Minttu Kinnunen
Paavo Muranen
Hanna Saario