Vanjärvi tunnetaan laajalti upeana lintujärvenä, jonne keväisin saapuu lintuharrastajia kauempaakin.
Vuonna 2000 Vanjärven rannalle rakennettiin jokikuntalaisten aloitteesta Vihdin ensimmäinen lintutorni
kaikkien lintuharrastajien iloksi. Lintutorni saatiin pystyyn useamman tahon yhteistyönä. Helsingin
seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry antoi suurimman taloudellisen panoksen, Vihdin kunta luovutti
maa-alueen, Apla ry avusti ja kuljetti tavaraa ja Jokikunnan kylätoimikunta sekä kyläläiset antoivat työpanoksensa.


Kuva: Arja Koli